Algemene voorwaarden

CAT-collectief therapeuten vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke geschillencommissie. Bij de dienstverlening worden de algemene voorwaarden gehanteerd zoals deze zijn opgesteld door GAT voor complementair aanvullende therapeuten.