Copyright

De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, illustraties etc. zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden

De informatie op deze website mag uitsluitend door jou voor je eigen privésituatie worden gebruikt. De lezer/gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Niets van de inhoud van deze website en de aangeboden digitale materialen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Hierop gelden twee uitzonderingen; zie onder.

1. Links delen op social media

Wanneer je anderen wilt attenderen op de teksten op deze website kun je de URL overnemen uit de adresbalk of op de deelbuttons klikken van je browser.

2. De citaatexceptie voor het overnemen van kleine stukjes

De citaatexceptie, soms citaatrecht genoemd, is een beperking van het auteursrecht.

Het zorgt ervoor dat je op een ethische en eerlijke manier stukjes tekst kunt delen en becommentariëren met respect voor de rechten van de auteur. Voor de lezer moet altijd duidelijk zijn dat het een citaat betreft, van wie dit is en waar het artikel, waarvan het citaat afkomstig is, in zijn volledigheid gelezen kan worden.

Neem je deze voorwaarden niet in acht bij het delen van de tekst dan betreft het nog steeds een schending van het auteursrecht. Helemaal niet nodig, want het is heel eenvoudig en om je te helpen vind je hiernaast 4 stappen.

Volg deze 4 stappen:
  1. Neem een zin, een paar zinnen of een alinea over. Dit betreft nadrukkelijk géén hele pagina of compleet artikel want er moet altijd een reden blijven om door te klikken naar het origineel.
  2. Zet de tekst tussen quotes. Daarmee maak je duidelijk dat het niet jouw eigen woorden zijn.
  3. Voorzie dit fragment van een duidelijk zichtbare en expliciete bronvermelding (naam auteur en website).
  4. Deel je de tekst online voorzie deze dan ook van een klikbare hyperlink naar de URL van het originele volledige artikel.

Image credits

Homepage

De foto van de vrouw, leunend over het balkon van een hoog gebouw werd gemaakt door Hernan Sanchez. Meer van zijn foto’s kun je vinden op StillsbyHernan.com. De mitochondriënfoto is bij iStockphoto aangekocht. De foto van de paarsgroene kool op donkerblauwe achtergrond is door Monika Grabkowska gemaakt.

Vermoeidheidsspecial

De vrouw bij de zeepbellen werd gefotografeerd door Alex Alvarez. De vrouw achter de herfstbladeren is een foto van Jakob Owens

Over

De foto van de knoflook werd door LoboStudio Hamburg gemaakt. De verzameling paddestoelen werd vastgelegd door Andrew Ridley