Klachtenregeling

Barbara Kremers is aangesloten bij een erkende geschillencommissie en voldoet daarmee aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Als CAT-collectief therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

GAT geschillen

Instanties

Voor de klachtenregeling en klachtenfunctionaris was Praktijk Barbara Kremers t/m eind 2018 aangesloten bij Quasir. De erkende geschilleninstantie was Stichting Zorggeschil.

Sinds 1 januari 2019 is de praktijk aangesloten bij Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT), een onafhankelijke WKKGZ geschilleninstantie erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Mocht je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebben over de door mij geboden dienstverlening, maak dit dan zo snel mogelijk bespreekbaar. Je kunt je klacht zowel rechtstreeks met mij bespreken als ook direct neerleggen bij een klachtenfunctionaris van het GAT. 

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling en hier voor het stappenplan van de klachtenprocedure.

GAT beroepscode

Ik werk als CAT-erkend therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. De GAT beroepscode is een belangrijk teken van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Klik hier voor meer informatie.