Klinische psycho-neuro-immunologie

Afkorting: kPNI

Wat is klinische Psycho-Neuro-Immunologie?

Wanneer je een ziekenhuis binnen stapt wordt je via routebordjes naar je bestemming geleid. Voor elk onderdeel van ons lichaam is er een aparte afdeling en een aparte specialist. Maar wat als gezondheidsklachten juist ontstaan door het niet meer goed samenwerken van twee systemen, of meer?

Elke cel in ons lichaam communiceert. En organen zijn meer dan de som van hun weefsels. Jij als mens bent ook meer dan de som van al jouw organen. En alles is verweven met elkaar. Ook lichaam en geest. 

De klinische PNI is een interdisciplinaire gezondheidswetenschap die de kennis van diverse wetenschappelijke disciplines samenbrengt en met elkaar verbindt om zo de onderliggende oorzaken van lichamelijke en psychische klachten te behandelen of te voorkomen.

Vakgebieden die input leveren voor de klinische PNI zijn onder andere:

 • Immunologie
 • Neurologie
 • Psychologie
 • Endocrinologie
 • Biochemie
 • Genetica en epigenetica
 • Fysiologie

Alle organen en systemen in ons lichaam communiceren met elkaar. Een probleem bestaat zelden in isolatie. En vooral als het langer duurt krijgt het meer consequenties. Daarom is de oplossing bij chronische (welvaarts-)ziekten een geïntegreerde oplossing die niet op symptomen focust maar op de verstoorde werkingsmechanismen en hun onderlinge hiërarchie.

Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de menselijke evolutie, oftewel: waar komen we vandaan? En ook wordt rekening gehouden met de sociaal maatschappelijke context waarin we nu leven.

“Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution”

− Theodosius Dobhansky

Via deze geïntegreerde visie op gezondheid en ziekte gaat de klinische Psycho-Neuro-Immunologie op zoek naar oorzaken en patronen in de pathofysiologie van ziekte en gezondheidsklachten. Via oorzaak-gevolg analyse worden symptomen en oorzaken in een logische tijdsvolgorde geplaatst in samenhang met elkaar bekeken.

Dit wordt ook wel het maken van ‘de film’ genoemd. Wanneer alleen naar losse symptomen wordt gekeken noemen we dat het kijken naar ‘de foto’. Door context toe te voegen en de tijdlijn na te gaan wordt veel meer inzicht verkregen. Inzicht dat zich laat vertalen naar een uniek en persoonsgebonden therapieplan.

Het gereedschap van de klinische Psycho-Neuro-Immunologie

De basis voor een persoonlijk behandelplan is gestoeld op:

 • Verbeteren voeding en vochthuishouding
 • Verbeteren beweegpatroon
 • Verbeteren leefstijl en bioritme inclusief stressreductie
 • Herstellen of versterken van de lichaamsbarrières (waaronder de darm)
 • Verbeteren van de energiehuishouding en energieverdeling

Hierbij kunnen supplementen en fytotherapie een rol spelen, maar alleen wanneer de criteria voor een gezonde basis is voldaan. Dat wil zeggen dat suppletie als aanvullend wordt gezien, bovenop gezonde voeding en leefstijl, en het liefst tijdelijk wordt toegepast. Suppletie kan gezonde voeding niet vervangen. Ook al zouden veel mensen liever een dagelijks ‘pilletje’ nemen dan moeite doen om gezond te eten en te bewegen, het bestaat niet.

Is kPNI alternatief?

Wanneer je bovenstaand hebt gelezen zul je toch moeten concluderen dat er niets alternatiefs of zweverigs is aan het vakgebied kPNI en de zienswijze die daar wordt gehanteerd. Toch wordt het door verzekeraars ingedeeld onder de noemer ‘alternatief’.

Dat is niet omdat er geen bewijs te vinden is voor de interventies. De kPNI grijpt op dezelfde wetenschappelijke studies terug die te vinden zijn via PubMed (US National Library of Medicine). Dat alles-met-alles in verbinding staat via cytokinen, hormonen, neurotransmitters en wat al niet meer communiceert met elkaar is evident. Dat alle natuurlijke processen hierbij enzymen, vitaminen en mineralen nodig hebben staat ook buiten kijf. Het kán gewoon niet optimaal werken wanneer niet de juiste bouwstoffen en brandstoffen worden aangeleverd via de voeding.

De reguliere geneeskunde heeft lange tijd de invloed van voeding ontkend, maar dat is aan het veranderen. Dat kan ook niet anders. kPNI is een sterke aanvulling op de reguliere geneeskunde en kan heel goed samenwerken. Tegenwoordig wordt ook de term geïntegreerde geneeskunde gebruikt om te verwijzen naar het samenwerken van reguliere en alternatieve geneeskunde.

In Zwitserland wordt kPNI beoordeeld als evidence-based medicine en is het daarmee “te wetenschappelijk” om ingedeeld te worden bij de alternatief en complementaire behandelmethoden.