Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Hieronder lees je welke gegevens worden verzameld, waarom en met welke grondslag, en hoe deze gegevens worden beveiligd.

Bescherming persoonsgegevens


In deze privacyverklaring vind je hoe Destination Health ("DH", "wij"), gevestigd in Nederland, je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website https://destinationhealth.nl en gerelateerde websites en diensten. 

Destination Health acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). 

Wanneer je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Destination Health aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. In deze verklaring lees je welke persoonsgegevens Destination Health voor welke doeleinden verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de AVG. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

De soorten gegevens die kunnen worden verzameld


Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (alleen bij klanten)
 • Telefoonnummer (alleen bij klanten)
 • Bankrekeningnummer (alleen bij klanten)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in de online leeromgeving aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bedrijfsnaam (alleen bij bedrijven)
 • Website (alleen bij bedrijven)
 • KvK nummer (alleen bij bedrijven)


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken deze persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Het verlenen van toegang tot de online leeromgeving.
 • Verzenden van (digitale) producten en  onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Destination Health analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Destination Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Destination Health verzamelt je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief van Destination Health dan zul je per direct geen mailings meer ontvangen (ook niet wanneer je klant bent) en worden jouw gegevens binnen 30 dagen na uitschrijving verwijderd. Wanneer je een product of dienst hebt afgenomen bij Destination Health dan bewaren we jouw gegevens volgens de regels van de fiscale bewaarplicht, te weten voor 7 jaar, in het boekhoud- en CRMsysteem. Deze gegevens kunnen pas na het verlopen van deze verplichting worden verwijderd.  


Verwerkers


Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden. We zullen je informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jijzelf, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. 

Met bedrijven die in opdracht van Destination Health jouw gegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Denk hierbij aan de benodigde software voor het versturen van de nieuwsbrief, de online leeromgeving of het boeken van een factuur in de boekhouding. Hierbij zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De betrokken partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met het doel van Destination Health en niet voor hun eventuele eigen doeleinden. 


Je rechten


Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die van je worden verwerkt: (1) Het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens. (2) Het recht om die gegevens te laten corrigeren, aanvullen of juist beperken of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is en de wettelijk verplichte bewaartermijn is verstreken. (3) Het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. (4) Het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. (5) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Je kunt hiertoe een schriftelijk inzageverzoek indienen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Stuur dan een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat we er zeker van kan zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, om je privacy te beschermen. Destination Health reageert zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen de Wettelijke termijn van vier weken na ontvangst van het verzoek.

Geen geautomatiseerde besluitvorming


Destination Health neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Digitale mailings


Je kunt je via deze website aanmelden voor onze mailinglijst zodat je relevante informatie per e-mail kunt ontvangen. Hiertoe is slechts een voornaam en e-mailadres nodig. Een dergelijk abonnement is altijd kostenloos. Door je hiervoor aan te melden geef je toestemming om je gegevens te verwerken zoals beschreven in deze privacyverklaring. Je interactie met deze mailing wordt geregistreerd via sitetracking zoals beschreven in de cookieverklaring. In elke nieuwsbrief die je ontvangt, heb je de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief. Je kunt je dus op elk moment zelf eenvoudig uitschrijven.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd en nemen daartoe adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Destination Health maakt o.a. gebruikt van een betrouwbaar SSL Certificaat voor veilige gegevensoverdracht en veilig betaalverkeer.

Cookies


Functionele en analytische cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Zo zijn er cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Via cookies kunnen we advertentiecampagnes optimaliseren. 


Google Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Destination Health heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Advertentie cookies
Destination Health kan online advertenties inzetten om haar producten/diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk zodat we mensen zo min mogelijk onnodige advertenties  tonen. Hiertoe maken we  gebruik van Facebook Custom Audiences. Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. Destination Health heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.


Op deze website tref je links aan naar externe websites (externe links). Dit zijn dan bronvermeldingen of websites waar je meer informatie kunt vinden. Een enkele keer is het een affiliate link. Het betreft dan bijvoorbeeld een boek waar we naar verwijzen wat je zelf kunt aanschaffen als je interesse hebt. De verkoper geeft Destination Health in dat geval een kleine vergoeding ten koste van zijn eigen marge; de prijs voor jou blijft hetzelfde. Eventuele aankopen zijn niet terug te herleiden tot een persoon. Door op een externe link te klikken ga je naar een website buiten destinationhealth.nl. Deze websites openen dan in een nieuw browserwindow. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan zonodig worden aangepast. Op de website tref je altijd de meest recente versie van de privacyverklaring. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Deze privacyverklaring is vernieuwd op 21 april 2022.